S.W.O.T. analyse

S.W.O.T. ANALYSE

S.W.O.T. analyse is een methode van zelfonderzoek.

S.W.O.T staat voor

 • Strengths (sterktes)
 • Weaknesses (zwaktes)
 • Opportunities (kansen)
 • Threaths (bedreigingen)

De SWOT-analyse is een methode die in marketing gebruikt wordt om de toekomstmogelijkheden van een product in de markt te onderzoeken.

Jij kunt deze analyse ook gebruiken om voor jezelf inzicht te krijgen over jouw sterke en zwakke punten. Wat zijn jouw kansen of bedreigingen op de arbeidsmarkt, dan wel in persoonlijk opzicht. Het is dus een methode voor zelfonderzoek. Het klinkt nu heel zakelijk ,maar je kunt het juist persoonlijk gebruiken.  Welke kwaliteiten heb jij als persoon in huis. Waar ben je heel erg goed of sterk in, en waar denk je waar je jezelf kunt verbeteren.

Sterk versus zwak

Sterke of zwakke punten kunnen zijn:

 • Communicatieve vaardigheden
 • Sociale vaardigheden
 • Besluitvaardigheid
 • Commerciële vaardigheden
 • Management vaardigheden
 • Werkervaring
 • Referenties
 • Netwerken
 • hulpvaardigheid

Kans versus bedreiging

Kansen of bedreigingen kunnen zijn:

 • Economische groei
 • Economische recessie
 • Outsourcing (uitbesteding)
 • Talenten en kwaliteiten waar jij over beschikt
 • Talenten en kwaliteiten waar jij niet over beschikt
 • Vertrek van getalenteerde collega’s
 • Nieuwe getalenteerde collega’s

Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Teken nu voor jezelf  op de volgende pagina een matrix met vier vakken en vul deze voor jouw situatie in:

Kansen: Bedreigingen:
Sterkten: Zwakten:

 

Tips voor het invullen

Hieronder staat een aantal tips opgesomd die jou kunnen helpen deze matrix zo relevant mogelijk in te vullen:

 • Neem alleen bijzonderheden in de matrix op die echt onderscheidend zijn ten opzichte van jouw concurrenten
 • Noem maximaal drie punten per categorie in de matrix.
 • Kies die punten die voor jou het belangrijkst of onderscheidend zijn.
 • Formuleer de punten zo concreet en tastbaar mogelijk.
 • Nadat je jouw zwakke punten hebt geïdentificeerd, ga dan eens na of je deze kunt verbeteren
 • Wees eerlijk naar jezelf. Het is een verrijking voor jezelf om jouw zwakke punten te kennen. Nu kun je er immers iets mee gaan doen!