Dubbele getallen

Dubbele getallen en hun betekenis. 

Nummerologie info

Numerologie is de leer van de ritme van de schepping uitgedrukt in getallen. Alles heeft een eigen ritme en een eigen trilling. Voor de bekende filosoof en wiskundige Pythagoras waren getallen mystiek en vol betekenis. Hij ontdekte dat alles uit te drukken is in getallen en dat het hele universum een harmonie is van getallen. Het kunnen ook beschermengelen zijn die rond jou energie zijn en door middel van de getallen je boodschappen willen meegeven. Je hebt vast wel eens een dubbel getal gezien, je zag het en dacht er op dat moment even bewust over na. op dat moment zoeken de energieen om je heen contact met je en kunnen ze door middel van de getallen die je ziet, aanwijzingen en boodschappen doorgeven… Je zult merken dat als je de dubbele cijfers gaat zien, ze ook steeds vaker gaan voorkomen.

Onze gidsen en energieen die om ons heen zijn, proberen ons te helpen methet levenspad wat wij moeten volgen.  Zo gauw jij vaker bepaalde getallenreeksen steeds ziet terugkomen weet je dat jouw gidsen boodschappen aan het doorgeven zijn. Dit doen zij om jou te helpen. Hoe vaker jij bepaalde cijfers en combinaties gaat zien, hoe meer ze zich zullen laten tonen. Op deze pagina’s vindt je uitleg over de betekenis van deze getallen en hoe ze jou kunnen helpen.

Als je bijvoorbeeld vaak de getallen 111 of 1111 ziet opduiken , op klokken, tv, computer, maakt niet uit waar is het een teken voor een kans. De gidsen vertellen je dat er een energiepoort open is gegaan waardoor jouw gedachten, wensen, dromen zich sneller kunnen manifesteren. Het is echt een kado van de gidsen voor jou, negeer het niet, concentreer je op wat je wilt en ga vastbesloten op pad. Elk cijfer vertelt je iets over hoe ver je bent op het pad van verandering. Lees alle pagina’s door van cijfercombinaties en maak gebruik van wat je nu gaat leren.

Als je weet dat dit proces voor miljoenen mensen zich dagelijks voltrekt onbewust, kan je je voorstellen van de kracht die jij nu in handen hebt om hier bewust wat mee te gaan doen als je de getallenreeksen steeds te zien krijgt.  Succes met je gedachten,dromen en wensen.

Wij beginnen met de enkelvoudige getallen ,want ook daar zit informatie in verscholen.

0:  het grote onbekende, hetgeen wat er nog niet is maar dat wel moet zijn. Het is de eerste stap van het creatieproces. Potentiële energie. Je bent een met alles hier op aarde, de wereld en het universum. Elk getal dat na de 0 ontstaat is een verwijzing naar iets wat nog moet komen of moet worden voltooid. De cijfers achter de 0 verwijzen naar de status van jouw pad.

1: Dit is een binair getal: Elk getal is deelbaar door 1. We zijn allemaal één, we zijn allemaal energie  en zo verbonden met elkaar. Ook met onze gedachten. Let op wat je denkt en richt je liever op de wensen en dromen dan op je angsten en gevaar.  Wat je denkt ,droomt en wilt zijn opdrachten waar het universum mee aan de gang gaat.  Het is de aandacht die jij er aan schenkt die er voor zorgt of datgene wat je wilt snel komt of langzaam. Je gedachten vormen onbewust een pad wat je gaat afleggen. je hoeft het pad niet te bepalen dat komt vanzelf tot stand. Gewoon gaan lopen en denken ,dromen over de doelen, dromen en wensen die je hebt. Let maar op, mogelijkheden zullen op je pad komen om je te helpen bij het behalen van je droom of doel.

2: Heb geloof en moed, Je wensen en dromen worden bewaarheid, ook al zie je dat nu nog niet. Het is een proces wat in gang is gezet. Alles heeft tijd nodig en de tijden van het universum en de energie zijn heel anders dan dat wij gewend zijn met onze aardse tijd.

3: Energieën zijn bij je in de buurt. Ze hebben je gedachten, dromen of wensen gezien en gehoord en willen je daarmee helpen.

4: De energieën , beschermengelen of je eigen spirituele gids is bij je. Roep ze aan als je behoefte hebt aan hulp, een gesprek. Ze kunnen je helpen met raad en gevoelens van liefde en geborgenheid. Ga vooral op je gevoel af, dat zal je de weg leiden en daar zul je de antwoorden vinden van je gidsen.

5: Veranderingen zijn in ontwikkeling, de 5 staat voor verandering, transformatie,  transmutatie. Er vinden in je leven veranderingen plaats in positieve zin, of ze zijn onderweg en gaan binnenkort komen.

6: Zorg dat je in balans blijft. Het getal 6 houdt zich bezig met aardse zaken, zoals bezit, geld, materialisme, concrete zaken die nu je leven beïnvloeden.  Zorg met je gedachten ervoor dat je wensen en doelen in evenwicht zijn met je aardse zaken. Concentreer je op je wensen en je doelen en geloof in het spirituele.

7: Het getal 7 is een geluksgetal, je bent op de goede weg. Ga zo door en de doelen, wensen en dromen zullen steeds duidelijker ,concreter en realistischer worden.

8: Het getal 8 staat voor einde en begin, er is geen eind aan het cijfer 8 , maar ook geen begin. Het einddoel komt in zicht, en financiële middelen kunnen je gaan helpen bij de uitvoering van je dromen en wensen.

9: Maak gebruik van je aangeboren talenten, je passies en interesses, deze zullen er voor zorgen dat wat je wenste en droomde zich op de juiste manier manifesteert. Wees dienstbaar naar jezelf en anderen met het zien van dit getal.

10: is eigenlijk ook weer 1, we gaan richting de dubbele getallen. Met het cijfer tien krijg je informatie door van je gidsen, gedachten, ideeen , inzichten of helderwetendheid. Het komt zo maar binnen, soms sta je raar te kijken van he, waar kom dat nu vandaan, die gedachten of gevoelens. Het zijn de gidsen die je helpen en informeren. blijf positief met de informatie die je van hun ontvangt. Onthou ze willen je helpen.

Klik hier om verder te gaan met de dubbele getallen en hun betekenis