Naamnummerologie

Naamnummerologie wat zegt je naam over JOU!

Naam nummerologie werkt dus met getallen, maar ook met de letters van het alfabet. Elke letter correspondeert met een bepaald getal. In de toegepaste numerologie wordt allereerst gewerkt met de geboortedatum en de naam van iemand om een beeld te krijgen. Er zijn diverse numerologie systemen om letters om te zetten in cijfers.

nummerologie

Achtergrond (roep)naam

Iedereen heeft een naam gekregen die bij hem of haar hoort en er is een samenhang met je karakter en je ontwikkeling hier op aarde. Vaak zijn het de ouders die de naam hebben bedacht. De chemie hebben met de naam is belangrijk voor de ouders. Hoe het ook tot stand is gekomen, de naam heeft energie in zich, welke vertolkt wordt door de drager van de naam . Het is altijd handig om te weten of de roepnaam ook de geboortenaam is.

In de geboortenaam schuilen namelijk de originele eigenschappen en de roepnaam is vaak de uitstraling die men zichzelf graag gunt. Jouw naam vertelt je dus heel veel over jezelf. Wie je bent en waar je goed in bent.

Mocht je je geboortenaam of namen weten gebruik die dan in combinatie met je achternaam.
Tel de cijfers bij elkaar op bijv.

Hendrik Jan Janssen = 8+5+5+4+9+9+2 1+1+5 1+1+5+1+1+5+5 = 68 = 6+8= 14 = 1+4= 5

Hieronder vindt je per nummer informatie over de eigenschappen die bij jouw naamnummer hoort.

1 – De Enkeling. De 1 staat alleen, op zichzelf en meestal op een vooruitgeschoven Post. Hij is de initiatiefnemer, de schepper, de pionier; een mens die waarlijk onafhankelijk is en die getuigt van individualiteit, originaliteit en voortvarendheid. U geeft het tempo aan, bent de leider, de dirigent. Dit is het getal van de activiteit, het aansporen, de wilskracht, het initiatief, de bezitsdrang, de macht en de inventiviteit. U bezit moed, u gelooft in uzelf en uw ideeën, u wenst anders te zijn dan anderen, meester over uw eigen geest en levensstijl. U handelt snel en intelligent. U bent de baanbreker en komt in opstand tegen het gezag van anderen.

In negatieve zin vertegenwoordigt het getal 1 iemand die graag alles uitstelt, koppig is, lui, afhankelijk, zelfzuchtig en zwak van karakter. Zo iemand neigt tot egoïsme, werkt remmend op anderen, is tiranniek en dol op tegenspreken. Hij probeert altijd de baas te spelen en loopt over iedereen heen. Het grootste gevaar dat de 1 bedreigt, is egocentriciteit. Wat de 1 in de eerste plaats dient te ontwikkelen is een vriendelijker houding en een grotere interesse ten aanzien van zijn medemensen.

2 – Samenwerking en tact. De 2 is zeker niet iemand die de eenzaamheid prefereert, integendeel het gezelschap van anderen, het erbij horen, is voor hem min of meer onontbeerlijk. U hebt veel liefde te geven en wenst anderen van dienst te zijn; u bent tactvol, charmant, ontvankelijk, zachtmoedig, zeer gevoelig, sensitief en ijverig. U houdt van orde en netheid en hebt oog voor kleinigheden. U kunt zeer analytisch te werk gaan en streeft naar evenwicht dat tot stand is gekomen door het opheffen van tegenstellingen. U past zich over het algemeen makkelijk aan, bent bescheiden, geduldig en vriendelijk. U hebt maatgevoel en houdt van muziek. De 2 is niet zelden geïnteresseerd in occulte zaken.

De negatieve 2 is onverschillig, zorgeloos, ontevreden en overgevoelig, hij heeft weinig karakter, imiteert anderen en zit vol kritiek. Het ontbreekt u aan moed, u bent verlegen, chagrijnig, humeurig en opvliegend. U kunt mokken, geniepig zijn en wreed. Vleierij, onrust stoken alsmede een neiging tot pessimisme en liegen zijn ook nog enkele onplezierige eigenschappen die onder het getal 2 kunnen vallen. Het getal 2 moet de waarde van discipline leren kennen, moet trachten een positievere levenshouding op te bouwen en zich een doel kiezen om dit daarna met overtuiging en kracht na te streven.

3 – Expressie en taal. Het getal 3 heeft grote behoefte aan zelfexpressie en uit zich vaak op kunstgebied, door literaire prestaties of op amusementsterrein. U praat graag en gebruikt daarbij niet slechts uw mond maar ook uw handen. De 3 houdt van het leven en piekert zelden, hij is van nature een optimist. U vertegenwoordigt jeugd, geluk, verbeeldingskracht, inspiratie, talent en charme. U getuigt van goede smaak, u bent vriendelijk, liefhebbend, populair, innemend, gevoelig, intelligent en een gulle gastheer of -vrouw. U houdt van dansen, van kleuren, van alles wat mooi is en u hebt gevoel voor maat. In de grond is het getal 3 opgebouwd uit drie delen: fysiek, verstandelijk en geestelijk, deze treden meestal naar buiten in de vorm van verbeeldingskracht intellect en intuïtie.

Een negatieve 3 is dreinerig, extravagant, ijdel, oppervlakkig, over kritisch, jaloers, spilziek, onverdraagzaam en onbeduidend. U hebt een neiging tot roddelen en kunt zeer hypocriet zijn; u maakt zich zorgen over niets en voelt zich voortdurend ten onrechte in uw trots gekwetst. U bent bovendien nogal laf. U hebt zo’n behoefte voortdurend uw gevoelens te uiten, dat u het gevaar loopt door al uw geklets de naam te krijgen van een vervelende zeurpiet die nergens meer welkom is. U zegt wat u wilt, op het moment dat u dat wilt en u weet van geen ophouden, u denkt daarbij absoluut niet aan anderen. De 3 moet zelfbeheersing en geduld ontwikkelen, hij moet zich beter leren concentreren.

4 – Werk en discipline. Het getal 4 is praktisch, geduldig, nauwgezet, correct en betrouwbaar, het heeft uithoudingsvermogen, is spaarzaam en kan goed organiseren. Het is behoudend, loyaal, gewetensvol, stipt, energiek en over het algemeen een uitstekend werknemer. U bent arbeidzaam, logisch, analytisch, zowel geestelijk als lichamelijk altijd bezig en u bent accuraat. U hebt oog voor detail en verhoudingen, u bent toegewijd, vaderlandslievend en waardig. U bent weinig emotioneel maar wel betrouwbaar en u houdt van zaken waarbij men zich moet concentreren. U bent ervan overtuigd dat men voor alles wat men wil bereiken, zal moeten vechten.

De negatief ingestelde 4 kan heel makkelijk tot kleingeestigheid vervallen, dan voelt hij zich geremd en wordt een ploeteraar. Zijn optreden is bruut en wreed; hij is vulgair, jaloers, koud, streng en saai. U kunt zich verliezen in onbenulligheden; u wordt kortaf, gewelddadig, ongevoelig, onmenselijk en destructief. U zit vol haatgevoelens en dierlijke instincten. U moet ervoor waken niet in het slop te raken en u dus meer op de vrolijke kant van het leven richten. Leer wat verdraagzamer te zijn, klamp u niet vast aan overleefde standpunten en stel uw geest open voor het nieuwe.

5 – Vrijheid en afwisseling. De meeste mensen die onder het getal 5 vallen, spreiden vrijheid in gedachten, woord en daad ten toon. De 5 is veelzijdig, veranderlijk en progressief, hij heeft aanpassingsvermogen en begrip voor anderen. Hij is avontuurlijk, weetgierig en beschikt over grote mensenkennis. U bent dol op reizen en wilt het leven in zijn volheid genieten. U houdt van gezelligheid en mensen om u heen, vooral indien het leden van het andere geslacht betreft. U bezit een heldere geest en bent vriendelijk in de omgang, u weet alles om u heen te verjongen en nieuw leven in te blazen en u kunt op onopvallende wijze de mensen naar uw hand zetten.

In negatieve zin heeft het getal 5 gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, is het zorgeloos en geeft net te veel aan zichzelf toe. Het is onnadenkend, inconsequent en geneigd alles tot de dag van morgen uit te stellen. U getuigt tevens van slechte smaak. Laat de negatieve 5 zichzelf werkelijk gaan, dan vervalt hij tot perversiteit, raakt aan de drank, verslaafd aan verdovende middelen en vertoont vreemde seksuele neigingen, ook te veel eten hoort in dit lijstje thuis. Het getal 5 dient eigenschappen als geduld en trouw te ontwikkelen, zorg dat u een doel in uw leven hebt.

6 – Verantwoordelijkheid, tehuis en dienst vaardigheid. Het getal 6 zou men de kosmische vader of moeder kunnen noemen, liefdevol, zorgzaam, begrijpend, vol medeleven en hartelijkheid. Iemand die zeer huiselijk is en die allen die zij of hij tegenkomt, wel zou willen bemoederen. U wenst in harmonie te leven en streeft naar stabiliteit, standvastigheid en rechtvaardigheid. U bent een huismus en een geboren raadsman die er altijd op uit is het peil te verhogen. U bent idealistisch, gewetensvol, toegewijd en evenwichtig. U bent een uitstekend causeur en niet zelden weet u door uw woorden geslagen wonden bij anderen te helen. De 6 heeft de behoefte anderen te dienen, maar moet ervoor oppassen zijn diensten niet op te dringen of ongevraagd aan te bieden.

Een negatieve 6 kan Vol angstcomplexen zitten en ontzettend piekeren. U hebt de neiging een bemoeial te worden. U bent bekrompen, afhankelijk en u steekt uw neus in dingen waarmee u niets hebt te maken, u bent bovendien veel te behoudend. U hebt er moeite mee iets af te staan, u hebt altijd het gevoel dat men u daar min of meer toe heeft gedwongen. U kunt cynisch zijn, egoïstisch, wantrouwig, een huistiran, jaloers en vol misplaatst medelijden waar niemand iets aan heeft. Het getal 6 moet zich er terdege voor hoeden een te grote bezitsdrang ten toon te spreiden. U moet leren te zien wanneer het beter is de ander met rust te laten, zodat hij leert voor zichzelf op te komen.

7 – De analist – innerlijke wijsheid. De ware geestelijke vorser die aan zelfbespiegeling doet en die dol is op technische bijzonderheden en wetenschappelijk onderzoek, valt onder het getal 7. U bent geïnteresseerd in feiten. Dit is tevens het getal van innerlijke wijsheid en leiding geven en daarmee bent u spiritueel, intuïtief en over het algemeen vol geloof en vertrouwen. U houdt van stilte en rust om u heen, dan kunt u nadenken over alles wat belangrijk voor u is en bij uw activiteiten let u in de eerste plaats op kwaliteit. U bent evenwichtig en straalt innerlijke rust en vrede uit. U bent volhardend en getuigt van vertrouwen. Uw optreden is beschaafd; u beschikt over een zekere wijsheid en streeft naar perfectie. Het laatste woord kan men bijna altijd van een 7 verwachten. U bent niet zelden een expert op het terrein van de zaken waarover u praat. U bent bovendien edelmoedig en sensitief; u kunt bijzonder goed geheimen bewaren.

In negatieve zin is het getal 7 zwaarmoedig, ontoeschietelijk, sarcastisch, sceptisch, verward en verlegen, nerveus en bedrieglijk; het ontbreekt u ook aan vertrouwen. U kunt een dief worden en aan de drank raken. U moet er tevens voor waken u te veel terug te trekken en een soort kluizenaar te worden. Hoewel u er de voorkeur aan geeft alleen te zijn, moet u er wel voor zorgen u zich dan niet eenzaam te gaan voelen. U moet trachten anderen beter te begrijpen en uzelf losmaken van uw angsten en depressies.

8 – Materieel succes en prestatievermogen. Het getal 8 vertegenwoordigt de kracht op materieel niveau en daarmee succes op dit terrein. Dit succes komt tot stand via een goed vermogen tot oordelen, de nodige gaven en talenten om de dingen in praktijk te brengen, tact en doelgerichtheid. De 8 toont ons materiele vrijheid, natuurlijk gezag, leiderscapaciteiten, praktische zin, onderscheidingsvermogen, zelfvertrouwen en -beheersing, diplomatieke gaven en absolute betrouwbaarheid. U bent beleefd en intelligent en uw uitstekend onderscheidingsvermogen maakt u tot een ideale criticus. De 8 komt het best tot zijn recht in de geld- en zakenwereld.

Een negatieve 8 kan heel hard zijn, materialistisch en onverdraagzaam. Hij is een intrigant en een machtswellusteling. U kunt onder spanningen te lijden hebben en aan het piekeren slaan. U bent zorgeloos, hebt geen onderscheidingsvermogen en verspilt uw krachten; U wenst onder alle omstandigheden erkend te worden. In het ergste geval bent u wreed, gewetenloos en tiranniek. Het getal 8 moet leren verdraagzaam en eerlijk te zijn en ervoor oppassen al te materialistisch te worden.

9 – Menselijk begrip en volmaaktheid. Het getal 9 is er om liefde te leren verspreiden op universeel niveau. Dit is helemaal niet zo onmogelijk als het misschien klinkt en zeker niet voor de 9. Van nature bent u barmhartig en menslievend en aangezien u iets van een filantroop in u hebt, bewijst u uw diensten volkomen onzelfzuchtig. U bent spiritueel, romantisch en gevoelig. U beschikt over magnetische aantrekkingskracht, intuïtie en verantwoordelijkheidsgevoel. U werk efficiënt, bent zeer coöperatief, creatief en onafhankelijk. U kent de diepere betekenis van het woord vrijheid en daarmee de waarde van tucht en beheersing; u hebt vele artistieke gaven en een brede kijk op de wereld en het leven. Uw opdracht is eerst aan anderen te denken en dan pas aan uzelf; doet u dit, dan zullen gezondheid, welstand en liefde uw deel zijn. In vele gevallen wijst het getal 9 erop dat de andere cijfers reeds zijn doorgewerkt. Aangezien 9 een samenstelling is van de andere getallen, beschouwen we dit cijfer als het getal van de vervolmaking.

Slechte kanten van 9 zijn sentimentaliteit, gebrek aan praktisch inzicht, dagdromen, egocentriciteit, overgevoeligheid, wispelturigheid, verbittering, immoreel gedrag, vulgariteit, tactloosheid, kou en een onverschillig egoïstisch karakter. De 9 heeft dringend behoefte aan evenwicht; hij moet zijn gevoelens leren beheersen en zich een duidelijk doel stellen, iets wat van nature niet in zijn aard ligt.