Lenormand kaartinformatie

Lenormand kaartinformatie, wat vertellen de kaarten jou?

Lenormand kaart informatie, wat zegt een kaart?Lenormand kaartinformatie

Lenormand kaart informatie, Uitleg over gebruik lenormand kaarten

De kleuren Harten, Ruiten, Schoppen en Klaveren worden aan de astrologische elementen Vuur, Aarde, Lucht en Water gekoppeld.

 • Harten = Water, te maken met gevoelens,emoties,liefde,geluk en relaties
 • Schoppen = lucht, te maken met oogsten,wet,denken,intellect en inzicht
 • Ruiten = Aarde, te maken met geld, bezit, werk, stabiliteit
 • Klaveren = Vuur, te maken met gerichtheid,energie,enthousiasme en groei

Kaartnummers doortellen ,de verborgen kaarten

Het kleine lenormandspel bevat 36 kaarten, genummerd van 1 tot 36
Het kaartnummer kun je gebruiken bij het doortellen van kaarten. Dit doe je door kaartnummers op te tellen en de uitkomst terug te brengen tot een getal tussen de 1 en 36 en te kijken welke kaart dit is, de zogenaamde “verborgen kaart” Men kan twee, maar ook meerdere kaarten bij elkaar optellen, en het kan in alle richtingen plaatsvinden. Horizontaal, verticaal, en diagonaal.

Bepaal je vraag. Concentreer je op deze vraag als je de kaarten aan het schudden bent.

Wanneer is een kaart positief of negatief, er zijn 4 manieren

 • Rood of Zwart, ( rood is positief, Zwart is negatief )
 • Positief, negatief, neutraal volgens de traditionele betekenissen
 • Systematieke onderlinge beinvloeding
 • Speciale verbanden

Rode kaarten worden als een goed teken gezien, omdat dit geluk in liefde en relaties(harten) en  in geld, bezit en zaken (ruiten) aanduidt. Veel zwarte kaarten wordt als zwaarder, moeilijker gezien.

Systematiek onderlinge beïnvloeding

++ => deze zeer positieve kaarten blijven positief, zelfs al liggen er negatieve kaarten bij. Ze maken negatieve kaarten in hun nabijheid positiever

+ => positieve kaarten, worden alleen gehinderd in hun positieve werking door veel negatieve kaarten eromheen

+/- =>Vaak positief, maar worden makkelijke negatief beinvloedt door negatieve kaarten eromheen

-/+  =>Vaak negatief, maar worden gemakkelijk positief beinvloed door positieve kaarten eromheen ,en zeker als er een ++ kaart bij ligt

Informatie lenormand kaarten
1 De Ruiter ++ harten 9 neutrale kaart
2 De klaveren ++ Ruiten 6 Positieve kaart
3 Het schip + Schoppen 10 Positieve kaart
4 Het huis ++ Harten heer persoonskaart man kreeft/schorpioen/ vissen positieve   kaart
5 De boom +/- Harten 7 Negatieve kaart
6 De wolken -/+ Klaveren heer persoonskaart man ram/leeuw/boogschutter negatieve kaart
7 De slang -/+ Klaveren vrouw persoonskaart vr ram/leeuw/boogschutter negatieve kaart
8 De doodskist -/+ ruiten 9 negatieve kaart
9 De ruiker ++ Schoppen vrouw persoonskaart vr tweeling/weegschaal/waterman pos kaart
10 De zeis -/+ Ruiten boer persoonskaart man stier/maagd/steenbok negatieve kaart
11 De roede -/+ Klaveren boer persoonskaart man Ram/leeuw/boogschutter negatieve kaart
12 De vogels +/- ruiten 7 neutrale kaart
13 Het kind + Schoppen boer persoonskaart kind tweeling/weegschaal/waterman pos kaart
14 De vos -/+ klaveren 9 negatieve kaart
15 De beer +/- klaveren 10 Negatieve kaart
16 De sterren ++ harten 6 positieve kaart
17 De ooievaar + Harten vrouw persoonskaart vr kreeft/schorpioen/vissen neutrale kaart
18 De hond + harten 10 positieve kaart
19 De toren +/- Schoppen 6 Neutrale kaart
20 De tuin + schoppen 8 positieve kaart
21 De berg -/+ klaveren 8 negatieve kaart
22 De weg + Ruiten vrouw persoonskaart vr Stier/maagd/steenbok
23 De muizen -/+ klaveren 7 negatieve kaart
24 Het hart ++ Harten boer persoonskaart man Kreeft/schorpioen/vissen pos kaart
25 De ring + klaveren aas neutrale kaart
26 Het boek+/- ruiten 10 neutrale kaart
27 De brief ++ schoppen 7 neutrale kaart
28 De heer + harten aas persoonskaart man neutrale kaart
29 De dame + schoppen aas persoonskaart vrouw neutrale kaart
30 De lelie + Schoppen heer persoonskaart man tweeling/weegschaal/waterman
31 De zon ++ ruiten aas positieve kaart
32 De maan + harten 8 positieve kaart
33 De sleutel ++ ruiten 8 positieve kaart
34 De vissen ++ Ruiten heer persoonskaart man stier/maagd/steenbok
35 Het anker + schoppen 9 positieve kaart
36 Het kruis -/+ klaveren 6 negatieve kaart

Posities van de kaarten

 • Links rechts van elkaar
 • Links en rechts van een persoonskaart
 • Boven en onder elkaar
 • Boven en onder een persoonskaart
 • Diagonaal
 • Diagonaal ten opzichte van elkaar
 • Diagonaal ten opzichte van een persoonskaart

1 links en rechts

Tijdslijn => links is verleden, rechts de toekoms
Situatieschets => beide kaarten geven huidige situatie weer

2 links en rechts van een persoonskaart

Tijdslijn => links is verleden, rechts is toekomst
situatieschets => gebeurtenissen die nu actueel zijn voor de persoon
Karaktereigenschappen=> van die persoon
Hulpbronnen => vrienden of geld

3 Boven en onder elkaar

De sterkst werkende kracht, eigenschap, invloed of gebeurtenis ligt boven
De zwakst werkende kracht, eigenschap, invloed of gebeurtenis ligt onder

4 boven en onder een persoonskaart

De kaart boven de persoon is sterker dan de persoon , hij/zij wordt er door beheerst
Maar hij/zij is weer sterker dan de kaart eronder, dus beheerst deze

Karaktereigenschappen boven persoonskaart zijn sterk ontwikkeld niet beïnvloedbaar
karaktereigenschappen onder persoonskaart zijn nog beïnvloedbaar of spelen een minder grote rol.

Positieve gebeurtenissen / hulpbronnen. De kaart boven de persoonskaart geeft hulp of gebeurtenis die de persoon in positieve zin mag verwachten. Waar hij of zij haast op kan rekenen. Onder de persoonskaart geldt hetzelfde alleen daar moet je zelf nog wat voor doen.

Negatieve gebeurtenissen of hulpbronnen. Boven de persoonskaart liggen de problemen, hem haar letterlijk boven het hoofd. Onder hen liggen problemen die wat makkelijker op te lossen zijn, die je nog kan beïnvloeden of waar je zelf hulpbronnen voor moet aanboren.

Diagonaal van boven naar beneden van krachtige invloed naar beïnvloedbare invloed.
Diagonaal van beneden naar boven, van beïnvloedbare invloed naar krachtige invloed

Controleren duidingen

Noteer het volgende als je een legging doet en wilt zien wat er van is uitgekomen.

 • De gestelde vraag
 • De getrokken kaarten en eventueel doorgetelde kaarten
 • Bij elke kaart ++ + – +/- -/+ –
 • Zet de P erbij als het een persoonskaart is
 • Geef indicatie van de kleuren. Welke kleur overheerst rood of zwart
 • Mogelijke duidingen aan van hand van combinaties en de reden waarom je uiteindelijk voor iets hebt gekozen
 • Je conclusie / duiding

Later kun je dan controleren wat er uitgekomen is, en of je dat in de kaarten had kunnen terugzien

Andere manieren om extra informatie uit de kaarten te krijgen

 • Spiegelen rond middelpunt 1234 5 6789 zo de rijen afwerken van boven naar beneden van links naar rechts. Nr 1 spiegel je met 9 enz. Handig bij meer informatie te krijgen over de persoonskaarten of geldkaarten.
 • Positienummers en kaart combineren. Bijvoorbeeld kaart 28(heer) ligt op positie 7. 7 staat voor slang en zegt iets over kaart 28 heer enz. Zo kun je hele tendenzen halen uit de series van kaarten, elke kaart vertelt weer iets over de andere kaart.
 • Kaarten rondom een kaart. Duiding per onderwerp. Stel je wil iets weten over de liefde. Kijk welke kaarten rondom kaart 24 hart liggen
 • Denkbeelding doorleggen van rijen. Ligt de heer of dame uiterst links of rechts en wil je meer informatie uit het verleden of de toekomst krijgen. Lopen je karmalijnen of levenspad niet goed door. Plak in gedachten twee rijen door om zo de lijnen af te krijgen. Ligt bijv de heer 28 uiterst rechts. Plak de 2 links rijen denkbeeldig tegen de heer aan uiterst rechts.
 • Duiding centrale kaarten. Leg je de grote legging van 36 kaarten vind je op positie 14 en 23 de twee kaarten die meer informatie geven over het thema van de legging. Ligt bijvoorbeeld hart en zeis. Kan het thema van de legging gaan over de liefde
 • Duiding via hoekkaarten. Linksboven => huidige situatie, kaartpositie 1,2,10,11 geven meer informatie over de huidige situatie. Rechtsboven => nabije toekomst kaartpositie 8,9.17,18 geven meer informatie over de nabije toekomst, Rechtsbeneden => verdere toekomst kaartpositie 26,27,36,36 geven meer informatie over nabije toekomst. Linksonder => de uitkomst kaartpositie 19,20,28,29 geven informatie over de uitkomst het verdere verloop /afloop
 • Duiding via levenspad horizontale en verticale lijnen en diagonale karmalijnen. Er kruisen allerlei lijnen op jouw pad. Het horizontale pad is je levenspad. Wat links van je licht is je verleden, in het midden heden en rechts de toekomst. Dan heb je ook nog verticale lijnen. In het heden wat er boven je hoofd hangt en waar je geen invloed op hebt of wat er onder je ligt en waar je zelf nog invloed op kunt uitoefenen. Vervolgens zijn er de diagonale karmalijnen. Links van boven naar beneden schuin, dat is wat je hebt gezaaid vanuit het verleden en links van onder naar schuin boven is wat je gaat oogsten. Ook daar geldt weer de invloed van de omliggende kaarten. Alles wat onder je ligt is beinvloedbaar en wat er boven je hoofd hangt niet. Kun je de lijnen niet compleet maken kan je weer denkbeeldig er kolommen aan toevoegen tot de lijnen compleet zijn. Karmalijnen van boven naar beneden afnemende invloed van heden naar toekomst, karmalijnen van beneden naar boven. Toenemende invloed van verleden naar toekomst.
 • Persoonskaart en partnerkaartverbindingen.
 • 4 persoonskaart huis => kreeft, schorpioen, vissen
 • 6 persoonskaart wolken => ram, leeuw, boogschutter
 • 7 persoonskaart slang => ram, leeuw, boogschutter
 • 9 persoonskaart ruiker => tweelingen, weegschaal, waterman
 • 10 persoonskaart zeis => stier, maagd, steenbok
 • 11 persoonskaart roede => ram, leeuw, boogschutter
 • 13 persoonskaart kind => tweeling, weegschaal, waterman
 • 17 persoonskaart ooievaar => kreeft, schorpioen, vissen
 • 22 persoonskaart weg => stier, steenbok, maagd
 • 24 persoonskaart hart => kreeft, vissen, schorpioen
 • 30 persoonskaart lelie => tweelingen, weegschaal, waterman
 • 34 persoonskaart vissen => stier, maagd, steenbok ( meerdere duidingen mogelijk van deze kaarten om dat er verschillende kaarten zelfde sterrenbeeld hebben, kijk naar de omliggende kaarten
 • Verborgen kaarten / doortellen van kaarten. Vind meer informatie over de kaarten. Bijv : 28 (heer) + 13 (kind) + 12(vogels) + 36 (kruis) 28+13= 41-36=5 (boom) Kaart 5 geeft meer informatie over de combinatie van 28 + 13. Kaart 13 (kind) + kaart 12(vogels) = 13+12=25(hart) kaart 25 hart geeft meer informatie over kaart 13+12 zo kun je steeds verder tellen en de verborgen kaarten ontdekken. Je kan ook 3 kaarten trekken bijvoorbeeld verleden + heden + toekomst bijv 12+8+25=45-36 = 9 (ruiker) is de verborgen kaart en geeft meer informatie over de andere kaarten.
 • Getallen en numerologieIn het medaillon van de lenormandkaarten zijn gewone speelkaarten afgebeeld. De speelkaarten 6 tot en met 10, de aas, en de hofkaarten boer, vrouw en heer. Getalsbetekenissen vindt je hier summier weergegeven, wil je meer over numerologie weten kan je het besten zoeken naar boeken hierover
 • 0: Het alles het absolute
 • 1: aas, individu, persoonlijkheid, overwinning, begin, yang
 • 2: Samenwerking, relaties, gevoel, yin
 • 3: communicatie, interactie, contacten, naar buiten gericht zijn
 • 4: creatie, zekerheid, werk, het aardse, concentratie
 • 5: actie, beweging, vrijheidsdrang
 • 6: reactie, verantwoordelijkheid v anderen, genegenheid, zorgzaamheid, balans, harmonie.
 • 7: gedachten, bewustzijn, bezinning
 • 8: kracht, materie, overvloed, organisatie
 • 9: oogst, voltooiing, inzicht, hoogste niveau
 • Legging met patroon. Je hebt de weeklegging
 • Positie 1 = maandag
 • Positie 2 = dinsdag
 • Positie 3 = woensdag
 • Positie 4 = donderdag
 • Positie 5 = vrijdag
 • Positie 6 = zaterdag
 • Positie 7 = zondag
 • Positie 1 = januari
 • Positie 2 = februari
 • Enz
 • Blinde vlek legging.
 • Positie 1: bewust, wat jij en anderen in je zien
 • Positie 2: blinde vlek, wat anderen in je zien, maar je zelf niet beseft.
 • Positie 3: schaduwkanten, kaarten van jezelf die je verbergt voor anderen
 • Positie 4: onbewuste proces
 • Personen: welke kaarten staan eventueel voor personen
 • Vrouw: persoonskaart voor volwassen vrouw
 • Kind : kan staan voor een kind
 • Beer: kan staan voor moeder of ouders
 • Kinder/roede/Hart: alledrie een boer in medaillon kan staan voor kind of jongere
 • Wolken: autoriteit, gezagsdrager, een volwassen man
 • Betekenissen eventuele versterking van bepaalde betekenissen
 • Kind/beer : moeder kind relatie
 • Roede/ beer: energie en lichaamskracht, strijd ,ziekte
 • Beer / anker : steun en stabiliteit
 • Kind / beer/vrouw/anker: voorspoed en geluk.
 • Serie kaarten verloop van zaken. Op basis van de positienummers en de kaarten die op die positie vallen kun je een serie maken, die dan het verloop van zaken geeft. Meestal start men vanuit de persoonskaart. Bijvoorbeeld : kaart 28 (heer) ligt op positie bijv 25. Zoek vervolgens kaart 25 in het spel en kijk op welke positie deze ligt. Kaart 25 ligt bijvoorbeeld dan op positie 12, zoek kaart 12 op en kijk op welke positie deze ligt. Kaart 12 ligt op positie 28 en het kringetje is rond. Serie is nu 28-25-12-28 en kan als toekomstpaadje gelezen worden.
 • Positienummer en kaart combineren. Elke positie heeft een vaste betekenis. Bijvoorbeeld kaart 28 heer ligt op positie 18 hond. Kaart 28 verteld wat over positie 18 hond. Vriendschappen / trouw. De kaart die in de grote legging op positie 18 ligt zegt dan wat meer over de vriendschappen
 • Persoonskaart en partnerkaart. 28 (heer) en 29(vrouw) zijn meestal de persoonskaart en partnerkaart en eventueel naar de persoonskaart volgens sterrenbeeld. Zoek naar de verbanden tussen de partners, dit kan op meerdere manieren. Spiegelen bijvoorbeeld van kaarten en kijken of er verbindingen komen tussen de persoonskaart en partnerkaart.
  1. Ruiter liefdeskaart ++ neutrale kaart
  2. Klaverblad gelukskaart positief ++
  3. Het Schip geldkaart positief +
  4. Het huis familiekaart positief ++pk man , kreeft, schorpioen, vissen
  5. Boom gezondheidskaart positief +/- neg/pos
  6. De wolken strijdkaart negatief -/+pk man, ram, leeuw, boogschutter
  7. De slang waarschuwingskaart negatief -/+ pk vrouw, ram,leeuw,boogschutter
  8. De doodskist transformative kaart negatief -/+
  9. De ruiker geluks kaart positief ++ pk vrouw, tweeling,weegschaal,waterman
  10. De zeis strijdkaart negatief -/+ pk man, stier,maagd,steenbok
  11. De roede strijdkaart negatief -/+ pk man, ram,leeuw,boogschutter
  12. De vogels sekskaart positief +/- neutrale kaart
  13. Het kind wenskaart positief + pk kind, tweeling,weegschaal,waterman
  14. Vosje waarschuwingskaart negatief -/+
  15. Beer neutral kaart -/+ neg / pos
  16. Ster success kaart positief ++
  17. Ooievaar familiekaart neutrale kaart pk vrouw, kreeft,schorpioen,vissen
  18. Hond familiekaart positief +
  19. Toren neutraal neutrale kaart +/-
  20. Tuin positieve kaart +
  21. Berg strijdkaart negatief -/+
  22. De weg positief + pk vrouw, stier,maagd,steenbok
  23. Muizen waarschuwingskaart negatief -/+
  24. Hart liefdeskaart positief ++ pk man,kreeft,schorpioen,vissen
  25. Ring relatiekaart positief +
  26. Het boek neutraal neutrale kaart +/-
  27. De brief boodschapkaart neutrale kaart ++
  28. De heer persoonskaart + neutrale kaart
  29. De dame persoonskaart + neutrale kaart
  30. De lelie familiekaart positief + pk man,tweeling,weegschaal,waterman
  31. De zon geldkaart positief ++
  32. De maan werkkaart positief +
  33. De sleutel geldkaart positief ++
  34. De vissen geldkaart positief ++ pk man, stier,maagd,steenbok.
  35. Het anker familiekaart positief +
  36. Het kruis strijdkaart negatief -/+