S.M.A.R.T. doelstellingen

Wat is S.M.A.R.T? 

Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties, of goede voornemens. Om succesvol jouw doelen te behalen is het handig om van de SMART-methodiek gebruik te maken.  Als je jezelf persoonlijk verder wilt ontwikkelen en je hebt via de S.W.O.T. analyse een inzicht gekregen waar je goed in bent en beter in kunt worden is het tijd om deze inzichten om te zetten naar doelen.

Om te zorgen dat je voor jezelf duidelijk hebt wat je doel is en hoe je dit wilt gaan behalen, kan je gebruik maken van de S.M.A.R.T. techniek.

S.M.A.R.T staat voor:

  1. Specifiek
  2. Meetbaar
  3. Acceptabel
  4. Realistisch
  5. Tijdgebonden.

Een SMART-doelstelling geeft aan wat jij wilt bereiken en wanneer jij welke resultaten wilt behalen. Door een SMART-doelstelling te maken heb jij eerder kans dat jij jouw doel bereikt.

1. Specifiek

Omschrijf het doel duidelijk en concreet. Het moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is.

2. Meetbaar

Een S.M.A.R.T. doel moet je kunnen zienhorenproevenruiken en/of voelen. Wat is er af als het af is? Er moet een systeem, een methode en een procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is. Doe zo mogelijk een nulmeting om de startsituatie te bepalen.

3. Acceptabel

Is er draagvlak voor wat jij doet? Als jij een S.M.A.R.T. doelstelling voor jezelf stelt, is het voldoende dat jij het zelf accepteert. Wanneer jij als leidinggevende een doel voor een groep mensen stelt, dan is het belangrijk dat daar draagvlak voor is. De mensen moeten het willen, anders wordt het doel niet behaald of is de verandering slechts tijdelijk.

Het is belangrijk om de mensen te betrekken bij het kiezen en formuleren van de doelstelling. De doelstelling moet positief geformuleerd zijn. En er moet een actieplan zijn. Let er wel op dat een S.M.A.R.T. een bepaald resultaat voorschrijft en niet slechts een inspanning. De A in SMART wordt ook wel uitgelegd als

“aanwijsbaar”. Het moet duidelijk zijn wie wat moet doen om het doel te bereiken. Andere uitleg voor de A van SMART kan zijn: Activerend of  Actiegericht. De doelstelling moet uitnodigen tot actie en energie losmaken.

4. Realistisch

Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen?

Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Hebben ze voldoende kennis, capaciteit, middelen en bevoegdheden?

Deze bovenstaande vragen zijn belangrijk.

Een onbereikbaar doel motiveert mensen niet!

5. Tijdgebonden

De volgende vragen spelen een rol:

  • Wanneer beginnen we met de activiteiten?
  • Wanneer zijn we klaar?
  • Wanneer is het doel bereikt?

Een S.M.A.R.T.-doelstelling heeft een duidelijke start en eind datum. Vooral bij korte termijn doelen moeten SMART geformuleerd zijn. Bij lange termijn doelen is dat niet altijd mogelijk.